Bram

Met verbazing volg ik de tuchtzaak tegen mr A. Moszkowicz. Laat ik beginnen te zeggen dat hij in het verleden een buitengewoon goede collega is geweest en dat in de toekomst naar mijn oordeel ook zal blijven. Over de vraag of hij ja of nee contant geld aan mag nemen is nu wel het een […]

Soms gaat het ook goed

De ouders van een jongetje van 15 jaar vroegen mijn hulp. Hun zoon zou hebben ingebroken in een flat. De bewoner van de flat zegt dat hij 3 jongens heeft gezien, waarvan hij er een te pakken kon krijgen. En dat was mijn cliënt. Deze ontkende stellig iets met deze zaak te maken te hebben […]

Getuigen

De weigering door Rechters om getuigen te horen die naar het oordeel van de verdachte noodzakelijk zijn voor zijn verdediging, heeft absurde vormen aangenomen. Recente voorbeelden zijn de beslissingen van de Rechtbank Haarlem en de Rechtbank Den Bosch, waarvan later meer in dit verhaal. Sinds het verlaten van het onmiddellijkheidsbeginsel – dat is de regel […]

Voorlopige hechtenis

Voor de verdachte maakt het veel uit voor welke Rechtbank of Hof hij terecht zal staan. De verschillen in opvatting betreffende de uitkomst van strafzaken laat zich vaak al zien bij de beslissingen met betrekking tot de voorlopige hechtenis. Ook de opstelling van het Openbaar Ministerie is vaak onbegrijpelijk. Een cliënt uit een voormalig Oostblokland, […]

Hoe is het mogelijk?

De Rechtbank Utrecht beslist dat een cliënt moet blijven vastzitten, omdat er gevaar bestaat dat hij wegens geldgebrek zal recidiveren. Op zich niks bijzonders, ware het niet dat hij wordt verdacht van het op grote schaal handelen in softdrugs en het witwassen van grote bedragen. Kennelijk aan geld geen gebrek volgens het Openbaar Ministerie. De […]

Salduz vervolg

Naar aanleiding van wat ik hiervoor schreef met betrekking tot het Salduz-beginsel, word ik geconfronteerd met de beslissing van het Gerechtshof in Leeuwarden. Zoals ik al heb uitgelegd, moet de Rechter-Commissaris de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling toetsen. In geval een verdachte niet met een advocaat heeft kunnen spreken, vóór zijn eerste verhoor, dient de inverzekeringstelling […]

Salduz

Het Europese Hof heeft beslist dat een verdachte recht heeft op bijstand van een advocaat voorafgaand aan zijn eerste verhoor door de politie. Hij moet in ieder geval die advocaat hebben kunnen raadplegen. Ook kan hij afzien van dat recht als de politie hem vraagt of hij daar geen gebruik van wil maken. Recent heb […]

Wraking

Op 17 november 2008 deed de Wrakingskamer van het Gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch een belangrijke uitspraak. Zo belangrijk dat ik het gevoel heb dat door die uitspraak opnieuw beroep kan worden gedaan op de rechten van de verdachte die hem worden gegarandeerd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Die uitspraak luidt: “Maar […]

O.M. niet-ontvankelijk

De Hoge Raad heeft op 17 juli 2008 beslist dat niet ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie wegens tijdsverloop niet langer tot de mogelijkheden behoort. Daarvan was ik nogal geschrokken en ik denk velen met mij. In het Advocatenblad las ik dat wij in ieder geval de niet ontvankelijkheid moeten blijven bepleiten, omdat op den duur […]

Natuurrecht

Nadat ik een uur had zitten wachten op de behandeling van een door mij namens mijn cliënt ingediend verzoekschrift tot opheffing van zijn voorlopige hechtenis, werd mij bij navraag bij de bode medegedeeld dat door een misverstand er geen Officier was. Ik begreep van de bode dat de behandelend Officier op vakantie was gegaan zonder […]