Schandelijk!

Kees, 16 jaar, wordt met geweld door 4 agenten ‘s-ochtends om 06.00 uur van zijn bed gelicht. Hij zou hebben gevochten op een hockeyfeest. Het schijnt dat hockeyfeesten tegenwoordig ook al niet meer zonder portier kunnen, omdat daar zoveel gedronken wordt, dat er geen hockeyfeest kan verlopen zonder een gezellige vechtpartij. Kees werd verdacht van […]

De Air-Holland zaak

Tot mijn zeer grote genoegen werd mijn cliënt de heer G. vrijgesproken door het Gerechtshof te Den Haag. Een dag na de vrijspraak van Kouwenhoven. Kouwenhoven werd vrijgesproken van wapenhandel en misdrijven die hij zou hebben gepleegd in Liberia. Het Gerechtshof overwoog in die zaak dat het Openbaar Ministerie onvoldoende arbeid had verricht om het […]

Het ambtshalve proces-verbaal

Zoals u bekend, wordt de advocaat niet toegelaten bij het verhoor van zijn cliënt door politie. Inmiddels is er wel een soort proef op gang waarbij de advocaat bij het eerste verhoor mag zijn, maar verder gaat dat niet. Al in 1998 heeft de Recherche Advies Commissie voorgesteld om de verhoren van de verdachte op […]

Beschuldiging zonder bewijs

Vorige week vroeg een Marokkaanse cliënt van mij, die een theehuis had gehad dat door de Justitie was gesloten omdat door de bezoekers hasjiesj zou worden verhandeld, opgeroepen om door de Officier van Justitie in Utrecht gehoord te worden. Hij is daar heengegaan en trof daar nog 4 andere mannen. Zij mochten niets zeggen maar […]