De Air-Holland zaak

Tot mijn zeer grote genoegen werd mijn cliënt de heer G. vrijgesproken door het Gerechtshof te Den Haag. Een dag na de vrijspraak van Kouwenhoven. Kouwenhoven werd vrijgesproken van wapenhandel en misdrijven die hij zou hebben gepleegd in Liberia. Het Gerechtshof overwoog in die zaak dat het Openbaar Ministerie onvoldoende arbeid had verricht om het bewijs sluitend te krijgen.

In de Air Holland zaak besliste het Gerechtshof op dezelfde wijze tot vrijspraak. Ik had namens cliënt uitgelegd dat van witwassen pas sprake kan zijn als niet aannemelijk kan worden gemaakt dat het geld afkomstig is uit een legale bron.

Het Gerechtshof is dat met mij eens en sprak cliënt vrij. Sterker nog, het Gerechtshof overwoog ook net als in de zaak van Kouwenhoven, dat het Openbaar Ministerie onderzoek had moeten verrichten of er een legale bron was. Door dit niet te doen, was het Gerechtshof van oordeel dat niet vast was komen te staan dat het geld van misdrijf afkomstig was. In dit geval was het niet van misdrijf afkomstig, omdat cliënt steeds had gezegd dat het geld afkomstig was van cambio’s. Dat zijn wisselkantoren.

Hoewel ik zo af en toe het gevoel heb dat de rechtspraak in Nederland uitsluitend is gericht op productie en snelheid, getuigen deze beide uitspraken van het tegendeel.

Dit neemt niet weg dat ik mij grote zorgen maak over de kwaliteit van de rechtspraak in Nederland. Het komt nog maar zelden voor dat Rechters werkelijk willen weten hoe het zit. De Rechter wordt gedreven door tijdgebrek, gebrek aan Rechters en een te klein budget om zaken behoorlijk te behandelen. Soms krijg ik de indruk dat er straf staat op het toestaan van getuigen, die de zaak zouden kunnen vertragen. Daarbij komen grote verschillen voor per Rechtbank en Gerechtshof.

In een heroïnezaak die bekend staat als de Benoit-zaak, wordt door de Rechtbank Rotterdam naar behoren gewerkt. Het lijkt erop dat in die zaak sprake is geweest van een infiltrant, maar het O.M. wil dat niet toegeven. De Benoit-zaak is een zaak die werd onderzocht door het team Randstad Noord. Mr Teeven heeft daar een tijd lang leiding aan gegeven, doch verdween naar de politiek. Hij weet nu dan ook van niets meer.

Eveneens door Randstad Noord is een zaak onderzocht van 300 kilo heroïne die Spohr is genoemd. Het betreft hier dezelfde vermeende criminele organisatie in Turkije die voor de invoer van die heroïne zou hebben gezorgd. De Rechtbank Amsterdam had veel minder moeite met de vraag naar de waarheid en was in staat om binnen zes maanden de verdachten te veroordelen tot straffen van 12, 9 en 7 jaar. Verzoeken om onderzoek naar de achtergronden van deze zaak en getuigen te horen om de waarheid te vinden, werden mondjesmaat toegewezen. De Rechtbank vond het al snel welletjes en meende voldoende te zijn voorgelicht.

Het hangt er maar net van af welke Rechter je treft in Nederland. Dat zou niet zo moeten zijn, maar het is wel de realiteit.

Mijn vertrouwen in het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage is met deze beide uitspraken in ieder geval weer behoorlijk opgekrikt.

Commentaar: hoera voor Den Haag.