Natuurrecht

Nadat ik een uur had zitten wachten op de behandeling van een door mij namens mijn cliënt ingediend verzoekschrift tot opheffing van zijn voorlopige hechtenis, werd mij bij navraag bij de bode medegedeeld dat door een misverstand er geen Officier was. Ik begreep van de bode dat de behandelend Officier op vakantie was gegaan zonder de zaak over te dragen. Een uur wachten is voor de gemiddelde advocaat niet zo erg lang, maar het ontbreken van een Officier van Justitie en het idee dat ik dan zou moeten wachten tot men een Officier bereid zou hebben gevonden naar de Rechtbank te komen, was voor mij onaanvaardbaar.

Ik verzocht de bode de Raadkamer te vragen mij aan te horen en de zaak te behandelen al was het dan zonder Officier.

De Raadkamer van de Rechtbank Amsterdam bestond uit drie Rechters. Mijn cliënt was aanwezig en ik heb de Rechtbank gevraagd de voorlopige hechtenis van cliënt op te heffen. Ik heb daarbij aangevoerd dat mijn cliënt niet de dupe hoefde te worden van de miskleunen van het Openbaar Ministerie. Cliënt had ook een uur zitten wachten, om zekerheid te verkrijgen over zijn situatie. Verdachten rekenen erop dat hun zaak op een bepaald tijdstip zal worden behandeld en beginnen dan in afwachting van de behandeling in hun cel langzaam gek te worden.

De Rechter vroeg mij op welk wetsartikel ik mij beriep bij dit verzoek tot onmiddellijke opheffing wegens de miskleun van het Openbaar Ministerie. Ik heb hem toe geantwoord dat het hier natuurrecht betrof. Natuurrecht gaat zoals u weet boven elk ander recht. Ik heb de Rechtbank uitgelegd dat het hier natuurrecht betrof omdat indien in een duel een partij niet verschijnt, de uitdager automatisch heeft gewonnen. Aangezien ik hier de uitdager was, de tegenpartij niet was verschenen en de Rechtbank de scheidsrechter is, had ik om die reden namens cliënt het pleit gewonnen.

 

Ik verzocht de Rechtbank om die beslissing op papier te zetten en cliënt in vrijheid te stellen.

 

Twee dagen later ontvang ik een beschikking waarin de Rechtbank voorbij gaat aan mijn argumentatie. Van mijn standpunt met betrekking tot het natuurrecht vind ik in de beschikking niets terug. De Rechtbank heeft gewoon de Officier van Justitie de gelegenheid gegeven zijn standpunt kenbaar te maken, toen deze na geruime tijd kennelijk de Raadkamer betrad. Vaststaat dat de Officier van Justitie dus niets van de zaak afwist en gewoon heeft gesteld dat het het beste was dat cliënt niet in vrijheid zou worden gesteld. De Rechtbank volgde dat standpunt vrijwel automatisch.

Gelukkig was het nog mogelijk in hoger beroep te gaan van deze beslissing. Ik ben zeer benieuwd wat het Gerechtshof te Amsterdam van deze situatie zal vinden. Naar mijn oordeel kan het niet zo zijn dat cliënt het slachtoffer wordt van allerlei miscoördinatie en zeg maar in goed Hollands de puinhoop bij het parket van de Officier van Justitie in Amsterdam.

Commentaar: treurig!