Tarief

De tarieven die worden gehanteerd door Advocatenkantoor Boone worden in onderling overleg met de cliënt bepaald. Deze tarieven zijn afhankelijk van de aard en omvang van de zaak.

Daarnaast wordt in onderling overleg bepaald of een vast uurtarief wordt gehanteerd, dan wel of een vast bedrag in rekening wordt gebracht, voor welk bedrag de zaak wordt behandeld.

Uiteraard staat Advocatenkantoor Boone ook cliënten bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand indien zij hiervoor in aanmerking komen. Voor uitgebreide informatie hieromtrent verwijzen wij naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) of kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Vanzelfsprekend brengt Advocatenkantoor Boone geen kosten in rekening voor het eerste oriënterend gesprek.