Algemeen

Bram

Met verbazing volg ik de tuchtzaak tegen mr A. Moszkowicz. Laat ik beginnen te zeggen dat hij in het verleden een buitengewoon goede collega is geweest en dat in de toekomst naar mijn oordeel ook zal blijven. Over de vraag…

Lees meerBram

Getuigen

De weigering door Rechters om getuigen te horen die naar het oordeel van de verdachte noodzakelijk zijn voor zijn verdediging, heeft absurde vormen aangenomen. Recente voorbeelden zijn de beslissingen van de Rechtbank Haarlem en de Rechtbank Den Bosch, waarvan later…

Lees meerGetuigen

Voorlopige hechtenis

Voor de verdachte maakt het veel uit voor welke Rechtbank of Hof hij terecht zal staan. De verschillen in opvatting betreffende de uitkomst van strafzaken laat zich vaak al zien bij de beslissingen met betrekking tot de voorlopige hechtenis. Ook…

Lees meerVoorlopige hechtenis

Hoe is het mogelijk?

De Rechtbank Utrecht beslist dat een cliënt moet blijven vastzitten, omdat er gevaar bestaat dat hij wegens geldgebrek zal recidiveren. Op zich niks bijzonders, ware het niet dat hij wordt verdacht van het op grote schaal handelen in softdrugs en…

Lees meerHoe is het mogelijk?

Salduz vervolg

Naar aanleiding van wat ik hiervoor schreef met betrekking tot het Salduz-beginsel, word ik geconfronteerd met de beslissing van het Gerechtshof in Leeuwarden. Zoals ik al heb uitgelegd, moet de Rechter-Commissaris de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling toetsen. In geval een…

Lees meerSalduz vervolg

Salduz

Het Europese Hof heeft beslist dat een verdachte recht heeft op bijstand van een advocaat voorafgaand aan zijn eerste verhoor door de politie. Hij moet in ieder geval die advocaat hebben kunnen raadplegen. Ook kan hij afzien van dat recht…

Lees meerSalduz

Wraking

Op 17 november 2008 deed de Wrakingskamer van het Gerechtshof in ‘s-Hertogenbosch een belangrijke uitspraak. Zo belangrijk dat ik het gevoel heb dat door die uitspraak opnieuw beroep kan worden gedaan op de rechten van de verdachte die hem worden…

Lees meerWraking

O.M. niet-ontvankelijk

De Hoge Raad heeft op 17 juli 2008 beslist dat niet ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie wegens tijdsverloop niet langer tot de mogelijkheden behoort. Daarvan was ik nogal geschrokken en ik denk velen met mij. In het Advocatenblad las ik…

Lees meerO.M. niet-ontvankelijk